Pratiquons notre français ici (65)

3 Name: Anonymous Linguist : 2006-03-02 09:45 ID:Heaven

Svenska: Här talar vi om språk, lingvistik o. dyl. Alla språk är välkomna och ni förväntas respektera andra användares språk. Vänligen håll Japanska-diskussioner inom detta forum, tack!

This thread has been closed. You cannot post in this thread any longer.