Tollgrensen i Norge [Politikk] (13)

1 Name: Anonymous : 2007-11-11 02:25 ID:m3Hkrfn4

I alle år har tollgrensen her i landet ligget på 200 kr, noe som er en plage for de fleste som handler fra nettbutikker i utlandet. Med inflasjon tatt i betraktning er det helt idiotisk at grensen ikke har blitt økt, og jeg sliter med å forstå hvorfor dette ikke har blitt gjort noe med.

Hvordan kan privat import av småting gjøre skade landets økonomi? Alternativet blir i alle fall for meg at jeg heller dropper et kjøp, enn å måtte punge ut mye mer for å få akkurat det samme her i landet. Så globalisert som jorden er i disse dager mener jeg det blir for dumt å ødelegge for befolkningen ved å belegge oss så urimelige tollsatser. Det er ikke som om vi ikke betaler nok skatt fra før av.

Er det noen som har oversikt over hva som skjer i politikken for tiden mht. denne saken?

2 Name: Anonymous : 2007-11-11 23:37 ID:S70FEy7a

Å heve tollgrensen var ett av den sittende regjerningens valgløfter. Overraskende nok glemte de det og alt annet så fort de kom i posisjon...

3 Name: Anonymous : 2007-11-12 00:30 ID:bebGO11t

Jeg har ikke så mye å kommentere på, annet en at jeg er enig i det du sier >>1. Er glad for at bøker i det minste er tollfrie.

4 Name: Klassiker : 2007-12-07 16:35 ID:ShfTx9YK

5 Name: Anonym Viking : 2008-05-02 22:33 ID:gEoGHRXw

grensa har ikke blitt økt siden 1970, ja ihvertfall forrige årtusen
det kan hende det er blitt sagt før, og det vil bli sagt igjen
men det er for å beskytte norske bedrifter :P håper de finner en middelvei iallefall

6 Name: Anonym Viking : 2008-05-22 18:24 ID:My4byNQO

Det morsomme er at hvis vi var med i EU, hadde vi ikke trengt å tenke på tollgrensa. :P

7 Name: Anonym Viking : 2008-06-08 12:07 ID:KwKf42AA

Men så EU suger på alle måter.

8 Name: Anonym Viking : 2008-07-05 19:54 ID:9EPFo1sz

EU skaper så mye sug for oss som det kan allerede, så medlemsskap hadde ikke skadet.

9 Name: Anonym Viking : 2008-07-16 23:59 ID:S5dvZnXa

> Men så EU suger på alle måter.

Populist.

10 Name: moskus : 2008-07-25 21:46 ID:ypn7bAj+

yo moskus er her for å drepe denne siden

11 Name: Anonym Viking : 2008-07-27 22:14 ID:8xrrUFE6

EU suger balle, vi skulle meldt oss ut av EØS.
Nå driver de jo å snakker om utestengelse fra internett og all mulig skit.

On Topic: Ja, de skulle heve tollgrensa.. Hva skjedde med det? >:(

12 Name: Anonym Viking : 2009-01-14 10:00 ID:Nf+UaeMk

norge er det eneste eulandet som ikke har stemerett og formannsskaps mulighet i eu, vi er den lille selskapsyke psudo isolasjonisten og masjosisten i nordeuropa

13 Name: Anonym Viking : 2019-01-16 11:19 ID:Heaven

gledelige nyheter :D

This thread has been closed. You cannot post in this thread any longer.