So ronery (3)

1 Name: Anonym Viking : 2011-05-27 23:55 ID:4mcvrpIn

Någon som råkar vara från Västkusten här? Bara kollar.

2 Name: Anonym Viking : 2011-07-15 14:14 ID:XHJvXUWH

Jag semestrade vid västkusten igår.
Strömstad and all that jazz.

3 Name: Anonym Viking : 2012-05-04 13:26 ID:lcPdEzBW

Jeg er fra Vestkysten ja, Norge though (Stavanger.)

This thread has been closed. You cannot post in this thread any longer.